Asproseat apareix a la publicació digital Contact Center amb la nova activitat d’Asproseat Contact Center, un servei d’externalització de processos de negoci que compta amb una infraestructura puntera de servidors i comunicació en un centre de dades neutral. Ofereix atenció directa i totalment personalitzada, amb un sistema de recepció omnicanal, multinivell i multilingüe.

Enfocat a la customer experience, la clau del servei rau en la política de recursos humans orientada a la RSC que potencia la formació, la cohesió de l’equip humà i la creació d’un clima de treball òptim, cosa que es tradueix positivament en l’atenció al client.

Veure la publicació digital Contact Center.

Ramon Vives