Missió, visió i valors

Per una societat sense barreres per a les persones

Actualment, Asproseat està format per sis entitats: Fundació Asproseat Atenció Diürna, Fundació Asproseat Empresa i Treball, Fundació Asproseat Serveis Residencials, Associació Asproseat, Fundació Asproseat Proa Esplugues i Fundació Ginesta. A totes elles les uneix un valor comú. Vegeu a continuació la missió, visió i valors d’Asproseat.

La nostra raó de ser

Missió

Asproseat grup és un conjunt d’entitats socials d’àmbit català que té com a finalitat principal:

  • Promoure i gestionar serveis integrals i suports per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

Visió

Ser un referent en la generació d’oportunitats i serveis per les persones en cadascuna de les seves etapes de la vida mitjançant l’excel·lència, la sostenibilitat, l’agilitat i la innovació.

Missión valores Asproseat

Valors: les persones

Valors: l'organització

Can Serra