L’Ajuntament d’Esplugues, amb la voluntat d’involucrar la ciutadania en la presa de decisions del municipi, ha obert un procés de participació directe per decidir la destinació del 10% dels ingressos propis en matèria d’inversions del pressupost municipal.

Persones usuàries del centre ocupacional Asproseat Proa Esplugues han participat per segona vegada aportant idees i propostes de millora per a infraestructures i equipaments dels diferents àmbits de la ciutat, cultura, educació, patrimoni, etc. amb el suport d’un tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues que ha conduït un taller al centre ocupacional.

Entre les propostes resultants de l’activitat destaquen l’adquisició d’un major nombre de publicacions en lectura fàcil a la biblioteca municipal d’Esplugues, la reparació del carrer i la vorera de l’avinguda la Miranda i l’avinguda Lluís Companys, per on passen cada dia per accedir al centre, així com l’ampliació de l’equipament esportiu per a la fundació.

 

Pressupost participatiu d'Esplugues