L’Educació sensorial és de vital importància, perquè només a través de les sensacions s’arriba als conceptes i a les definicions de les coses. La riquesa d’estímuls sensorials beneficia al pensament, a la intel·ligència i al llenguatge de la persona. Les funcions superiors depenen de l’educació dels sentits; per això és molt important poder realitzar aquesta activitat, a fi de desenvolupar les capacitats perceptives i sensorials i solucionar els dèficits que aquestes persones tenen a causa de les seves condicions de vida.
Treballar en una aula multisensorial ens permet incrementar l’estimulació i manipulació de les persones usuàries, a través dels diferents espais que hi ha a l’aula. A més, a través de l’estimulació el que pretenem aconseguir és que les persones ateses siguin la màxima autonomia possible, sempre tenint en compte que per les seves necessitats presenten un ritme d’aprenentatge diferent.

Objectius generals de l’Estimulació Multisensorial

Les sales multisensorials i els espais Snoezelen

El concepte Snoezelen significa “olorar” i “relaxar-se o dormitar”. Aquest concepte té com a objectiu proporcionar unes experiències sensorials agradables que estimulen els sentits primaris, sense necessitat d’una activitat intel·lectual i en una atmosfera de confiança i relaxació amb la finalitat de proporcionar a la persona un benestar emocional.
L’activitat snoezelen té lloc en un ambient atractiu de penombra, on se sent una música agradable. Aquest ambient agradable, ple d’estímuls i que aporta seguretat, possibilita l’estimulació de tots els sentits a tota persona sense cap excepció pel seu nivell cognitiu. En l’enfocament snoezelen cada usuari construeix la seva pròpia elecció sense dirigir-lo, considerant els desitjos i preferències de la persona. Des d’aquest enfocament els usuaris poden relaxar-se i recuperar-se; és una oportunitat per viure amb un ritme tranquil. En aquest ambient es propicia que la persona triï l’activitat a realitzar, de manera que es fomenta l’autoestima i es redueixen les tensions.

A la nostra sala portem a terme els principis del concepte Snoezelen (impregnar-se i somiar):

 

esplugues

Aparells que tenim a la nostra sala:
COLUMNA DE BOMBOLLES
Es tracta d’una columna situada en un racó de la sala, a sobre d’un podi i amb dos miralls al darrere. D’aquesta columna sorgeixen bombolles que canvien de color de manera espontània o bé seguint l’efecte d’un commutador que permet al subjecte prémer 4 botons (blau, groc, vermell i verd) que condicionen els colors que es veuen a les bombolles.
A la columna de bombolles fan fixació i segurament visual. Quan premen el comandament es poden adonar de la relació causa-efecte i poden associar els diferents colors. Es produeix relaxació visual.

FEIX DE FIBRES ÒPTIQUES
Es tracta d’un feix de fibres per l’interior de les quals transcorre llum intermitent de diferents colors. En aquest aparell treballen l’estimulació visual, tant fixació com seguiment visual i l’estimulació tàctil, ja que tant el feix sencer com les diferents fibres, en ser fregades suaument pel cos de la persona, produeixen sensacions tàctils.

LLUM ULTRAVIOLADA
Es tracta d’unes barres de llum ultraviolada situades al sostre de la sala, les quals, quan es posen en funcionament, produeixen en tot l’espai una il·luminació ultraviolada. Amb aquesta llum treballem l’estimulació visual mitjançant el contrast.

PROJECTOR
Es tracta d’un aparell que, mitjançant unes lents fixes o mòbils,  projecta les imatges d’un disc giratori a les diferents parets de la sala. El disc pot tenir diferents motius i convé anar-lo canviant per tal de no acabar avorrint i desmotivant la persona. Amb aquest aparell treballem l’estimulació visual: reacció, fixació i seguiments visuals.

MATALÀS VIBRATORI
Es tracta d’un matalàs que produeix vibració, té un comandament on es pot programar la durada de la vibració, la intensitat d’aquesta i la manera i el lloc on la volem fer sentir. En aquest aparell es treballa molt la part propioceptiva on ells dobleguen i perquè noten la vibració per diferents parts del cos. És necessària l’adequació postural i és important adequar la intensitat de la vibració a la resposta de la persona.

ESCALA DE COLORS
Amb aquest aparell s’estimula l’augment de la veu. Aquest element és un poderós mètode d’estimulació perquè l’usuari obtingui una resposta mitjançant el nivell de veu, a mesura que l’usuari va augmentant el volum de la veu, s’il·luminen esglaons d’una escala de colors. És totalment interactiu, només respon a la veu de l’usuari a través d’un micròfon de mà que ja va incorporat.

MANTA DE PES
És una manta, d’uns 9 kg de pes que, col·locat sobre el cos, afavoreix una millor consciència corporal i té un efecte calmant en el sistema nerviós. Produeix una sensació de tranquil·litat i de benestar que afavoreix la concentració.
La importància de l’Estimulació Multisensorial se centra en persones que, per alguna raó, veuen afectada la seva capacitat de recepció i/o interpretació dels estímuls sensorials de l’entorn. Persones que, per les seves característiques, no gaudeixen de l’oportunitat de sentir i percebre amb total llibertat les experiències sensorials que l’entorn els pot proporcionar.
L’Estimulació Multisensorial està especialment indicada per a individus que tenen algun tipus d’afectació que condiciona o bé limita les seves possibilitats de poder gaudir d’experiències a partir dels seus sentits. Consisteix en un ampli ventall de tècniques dirigides a proporcionar tot un conjunt de sensacions i estímuls específics a persones amb discapacitat intel·lectual (nens i adults) i necessitats de suport generalitzat. D’aquesta manera se’ls ofereixen estímuls (visuals, auditius, somàtics,…) als quals no tindrien accés per les seves limitacions i que permeten millorar la seva qualitat de vida.
L’Estimulació Multisensorial resulta ser un instrument adequat, que aplicat correctament, pot millorar les condicions de vida i les possibilitats de desenvolupament de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

YOLANDA LUENGO CENDRERO
Monitora Centre Ocupacional