Vida Caixa, empresa líder en assegurances de vida i plans de pensions, ha tancat un conveni amb la Fundació Asproseat Empresa i Treball, per a la recollida i tractament d’olis vegetals usats. Mitjançant aquest acord, els 500 treballadors de Vida Caixa disposaran de dispensadors i contenidors de recipients Olisses, per iniciar un calendari de recollides des del mes de desembre 2016.
Amb aquest servei, la Fundació Privada Asproseat Empresa i Treball, recicla anualment més de 400 tones d’oli que es destina a la fabricació de biodièsel, a la vegada que possibilita la inserció laboral de persones amb discapacitat.

envàs Olisses

Leave a Reply